Ando Gym Kranj

Samoobramba za ženske


-  Andokai Aiki Jiu Jitsu, redna vadba - člani

-  Dvakrat letno ( oktober, april ) organiziramo triurni Seminar samoobrambe za ženske


Info: Martina (051 263 080)

email: info@andogymkranj.si