Ando Gym Kranj

Samoobramba za ženske


-  Andokai Aiki Jiu Jitsu, redna vadba - člani

-  Dvakrat letno ( november, april ) organiziramo triurni Seminar samoobrambe za ženske

Razpisujemo Seminar samoobrambe za ženske 10.11.2018 od 09.00 do 12.00.


Info: Martina (051 263 080)

email: info@andogymkranj.si