Ando Gym Kranj

Andokai Aikido od 9 do 15 let

 

Aikido je netekmovalna japonska borilna veščina.

Celoten trening pripomore k pravilnemu razvoju otroka, izboljšanju njegove samozavesti in socializacije. Čeprav je trening skupinski, se vsakega otroka obravnava kot individualno osebo, trening se prilagaja njegovi starosti in sposobnostim.

Aikido se prične, ko nekdo drug »krši pravila«-napade.  Aikido uči otroke mirnosti. Seveda niso mirni ves čas, ampak Aikido jim ponuja izbiro. Ko potrebujejo mirno sedenje v šoli ali koncentracijo za opravljanje domačih nalog, ali fokusiranje pri določenem športu, jim Aikido to natančno pokaže. To je povsem nekaj drugega, kot tlačenje njihovih čustev. Poleg tega jih uči praktičnih tehnik samoobrambe, tudi če so mlajši in šibkejši od nasprotnika. Aikido uči otroke pozitivnega pogleda na svet. Uči jih, da če želijo nekaj ustvariti, morajo sodelovati s svojim okoljem. Če povzročajo težave,  izgubijo. Če razmišljajo pravilno, mirno in pozitivno, lahko ustvarijo nekaj dobrega iz tega kar jim je dano. Uči lažjega pristopa do življenja. Aikido pomaga otrokom pri delu v šoli, saj razvijajo miren in čist um, ki bolje vsrkava znanje. Pomaga pri razvijanju celovite osebe in njenih potencialov. Prav tako je zelo koristen pri vseh športih, saj vadba izjemno izboljšuje motorične sposobnosti vsakega posameznika.

ANDOKAI AIKIDO***WWW.ANDOGYMKRANJ.SI***ANDOKAI AIKIDO

Kako zmanjšati nasilje ( grožnje, fizično in psihično nasilje ) med mladimi - sovrstniki s pomočjo borilnih veščin?

slika1.png

Starši lahko naredijo veliko proti nasilju s tem, da vključijo svoje otroke v programe borilnih veščin.

Zakaj?  Ker borilne veščine lahko pomagajo na obeh straneh , tako nasilnežu, kot ustrahovanemu.

S tem, ko jim ponujamo bonitete kot so samozavest, disciplina,spoštovanje, samokontrola, učenje vodstvenih veščin, sproščanje stresa in učenje samoobrambe, borilne veščine pomagajo otrokom na obeh straneh: tistim, ki so ustrahovani in tistim , ki ustrahujejo.

slika2.png

Kako lahko povečanje samozavesti ustavi nasilje?

Za »nasilneže«: Nasilneži pogosto uživajo v tem statusu , ker se jih drugi bojijo. S svojim vedenjem zahtevajo veliko pozornosti. Borilne veščine jim pomagajo zgraditi samozavest na drugih področjih, ne potrebujejo se zatekati k nasilju, da bi se dokazali in da bi jih odobravali.

Za ustrahovane: Nasilneži vedno izbirajo žrtve, ki se jim zdijo «lahke tarče«. Kaj naredi posameznika »lahko tarčo«? Otrok ki se zdi šibek, negotov in zlahka prestrašen. Borilne veščine jim pomagajo izgraditi samozavest, spremeniti zunanjo telesno govorico, ki zagotavlja, da se jih ne dojema kot »lahke tarče«.

Kako lahko vzpostavljanje discipline ustavi nasilje?

Za »nasilneže«: Eden od vzrokov za nasilno vedenje je nekonsistenten pristop do discipline v domačem okolju. Borilne veščine učijo posameznika kje so meje in s stukturo dosledne discipline jih uči kaj je sprejemljivo obnašanje in kaj ne.

Za ustrahovane: Žrtve tovrstnega nasilja pogosto s svojim vedenjem omogočajo drugim, da se jim posmehujejo in jih ustrahujejo. Borilne veščine jih z disciplino pripravijo do tega, da s spremembo svojega vedenja nikakor ne izzovejo ali sprožijo vedenja nasilnežev.

Kako lahko učenje spoštovanja prepreči nasilje?

Za »nasilneže«: Nasilneži imajo močno potrebo po kontroli in uveljavljanju svoje dominantnosti nad drugimi. To je eden od razlogov njihovega nasilja. Borilne veščine jih učijo, da vsak posameznik zasluži spoštovanje in da nihče ne zasluži, da z njim slabo ravnamo.

Za ustrahovane:  Doživljanje tovrstnega nasilja pogosto skrha otrokovo samopodobo in vodi do nizke samopodobe in izgube samozavesti. To je eden od opozorilnih znakov, da otrok doživlja nasilje. Borilne veščine jih učijo, da če želijo da jih drugi spoštujejo, se morajo naučiti spoštovati samega sebe.

slika3.png

Kako lahko učenje samokontrole prepreči nasilje?

Za »nasilneže«: Nasilneži so navadno zelo impulzivni, vročekrvni in dominantni. Borilne veščine jih učijo bolje prepoznavati svoje misli in čustva in kontrolirati negativne impulze, ki vodijo do nasilnega vedenja.

Za ustrahovane: Žrtve nasilje navadno ne prepoznajo s kakšnim vedenjem izzovejo nasilneže, jih opozorijo nase. Borilne veščine jih učijo samoopazovanja in kontroliranja lastnega vedenja, da se lahko izogne tovrstnim situacijam.

Kako lahko razvijanje vodstvenih sposobnosti ustavi nasilje?

Za »nasilneže«:  Različne raziskave so pokazale, da nasilnežem manjka empatije, kar pogosto privede do osebnostne motnje, nezmožnosti socializacije, ignoriranje pravic in čustev ljudi okoli njih. Borilne veščine preprečujejo nasilje tudi z razvijanjem empatije pri nasilnežih.

Za ustrahovane: Tarče napadov so pogosto nepopularni otroci. Če ima otrok malo prijateljev, ta socialna izolacija pomeni večje tveganje, da ga bodo ustrahovali, oz. napadali. Borilne veščine pomagajo otroku, da postane bolj družaben in da si lažje pridobiva nove prijatelje.

slika4.png

Kako lahko sproščanje stresa ustavi nasilje?

Za »nasilneže«: Ti otroci imajo manjšo sposobnost uravnavanja čustev. Pogosto ne znajo kontrolirati jeze in razočaranja, zato pretirano odreagirajo tudi na manjše provokacije. Borilne veščine so odličen način, kako »spuščati paro«, porabiti odvečno energijo in jo pravilno usmerjati. Tako je manjša verjetnost, da se bodo znašali  nad drugimi zaradi svojih frustracij.

Za ustrahovane:  Ustrahovani otroci pogosto trpijo za  posledicami kot so pokašljevanje, boleče grlo, glavoboli, bolečine v trebuhu,..Zaradi hudega stresa je oslabljen njihov imunski sistem. Borilne veščine jim skozi intenzivno fizično vadbo omogočajo sprostitev stresa.

Kako učenje samoobrambe ustavi nasilje?

Za »nasilneže«:  Nasilne otroke pogosto žene želja po moči. Odkrijejo, da si z agresivnostjo lahko podredijo in kontrolirajo druge. Z vadbo Aikido-ja pripomoremo k zmanjšanju nasilja s konstantnim ponavljanjem, da znanje uporabljamo izključno v samoobrambne namene, da obvarujemo sebe in svoje najbližje in nikdar za napad.

Za ustrahovane:  Kot smo že omenili, nasilneži ustrahujejo posameznike, ki se jim zdijo »lahke tarče«. Z borilnimi veščinami ustavljamo nasilje, ker učimo kako se obvarovati pred nasilneži, učimo samoobrambnih tehnik in ko se posameznik »oboroži« z znanjem, bo tudi na zunaj deloval veliko bolj samozavestno, torej ne bo več predstavljal » lahke tarče«.